ขยายระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

*โรงแรมหรือที่พักสามารถทำการจองห้องพักให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ตามวันที่ขยายโครงการได้เร็วๆนี้

"โรงแรมที่พัก สามารถทำการเลื่อนวันเข้าพัก ของประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโรงแรมที่พัก"

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก พิจารณาคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพักได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. นักท่องเที่ยวที่จองที่พัก
ในพื้นที่ที่มีการประกาศ Lockdown
2. นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ที่มีการประกาศ
Lockdown ที่จองที่พักในจังหวัดอื่น
ทั้งนี้ รูปแบบการคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว เช่น คืนเงิน หรือ เก็บเป็นเครดิต ฯลฯ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก

ช่องทางจองโรงแรม

ขยายระยะเวลาการจอง 06:00 – 24:00 น. เริ่ม 16 ธันวาคม 2563
ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน
เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
* ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับกิจการ
ประเภทกิจการที่สามารถร่วมโครงการ
  1. โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และโรงแรมหรือที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  2. ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
  3. สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  4. กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
  5. กิจการสุขภาพและความงาม ที่เป็นธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
  6. กิจการให้เช่า รถ, เรือ ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยว
หมายเหตุ : ประเภทกิจการที่ขยายให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป
เราเที่ยวด้วยกัน 02-1111144
เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672
ADD FRIEND