โครงการเราเที่ยวกันเฟส 5 เริ่ม 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

*ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง
ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 – 26 เม.ย.66

ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 66 -2 มี.ค. 66

ช่องทางจองโรงแรมช่องทางจองโรงแรม
หมายเหตุ
1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ได้
2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้
3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่  โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ

**จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 - 26 เม.ย.66 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.**

ช่องทางจองโรงแรมช่องทางจองโรงแรม
SHA standard

สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus คลิก

SHA plus standard
ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน
ข้อควรระวังในการใช้สิทธิสำหรับประชาชน ให้ถูกต้อง
เริ่มลงทะเบียนโครงการฯ เฟส 5 สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่ 27 ก.พ. 66 - 2 มี.ค.66 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.
เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
* ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
หมายเหตุ : ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 - 4 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ จะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ
สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับกิจการ (TAT E-Form)
รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และการนำส่งเอกสารใบอนุญาตสถานประกอบการ
คู่มือการสมัครร้านค้าถุงเงินเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5
** สำหรับผู้ประกอบการ (รายเดิม) ที่ได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3- 4 มาแล้วและยังเปิดให้บริการตามปกติให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อเตรียมเปิดรับสิทธิในวันที่ 7 มี.ค. 66 สำหรับโครงการฯ เฟส 5
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5
  1. สมัครใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่ www.ถุงเงินกรุงไทย.com
  2. เข้าสู่เว็บไซด์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
  3. ผู้ประกอบการดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ TAT E-Form ของ ททท. ในระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรหากนักท่องเที่ยว สแกนหน้าไม่สำเร็จ และ ใช้สิทธิตั้งแต่ 5 สิทธิขึ้นไปใน 1 ครั้ง
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 40%

วิธีขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย

1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 8 ก.ค. – 5 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00น.) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯเป๋าตัง ในการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย
2. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 ก.ค. – 31 ต.ค. 2565
หมายเหตุ สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.
สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่างๆ
ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
สายการบินและตัวแทนจำหน่ายตั๋วออนไลน์ที่ร่วมโครงการ
รายชื่อจังหวัดสนับสนุนค่าตั๋วสูงสุด 3,000 บาท
การติดตามสถานการณ์ขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก พิจารณาคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ชำระเงินไปแล้ว แต่มีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าพักได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. นักท่องเที่ยวที่จองที่พักในพื้นที่ที่มีการประกาศ Lockdown
2. นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ที่มีการประกาศ Lockdown ที่จองที่พักในจังหวัดอื่น
ทั้งนี้ รูปแบบการคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว เช่น คืนเงิน หรือ เก็บเป็นเครดิต ฯลฯ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

เราเที่ยวด้วยกัน 02-1111122
เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672
ถาม - ตอบ