โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ

ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับผู้ประบกอบรายเดิมที่ได้รับอนุมัติและเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
 • ผู้ประกอบการรายเก่าสามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้โดยเข้า แอปฯ ถุงเงินและดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และกดยอมรับเงื่อนไข เพื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 1ก.พ.65
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
 • อยู่ระหว่างการพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเปิดรับสมัคร

 • โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 • www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
 • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 1. เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ รับ OTP
 2. เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ Log in เพื่อเข้าสู่เว็บไซด์จัดการร้านค้า
 3. เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผูกกับแอปถุงเงิน
 4. เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ

ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจลงนาม ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงนามในเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจได้

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท
 2. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  • หน้าสมุดบัญชี (กรณีเปลี่ยนเลขที่บัญชีที่ผูกกับแอปถุงเงิน)
  • ทะเบียนการค้า (กรณีเปลี่ยนเจ้าจอง/ชื่อกิจการ)

หน่วยงานผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

สำหรับผู้ประบกอบรายเดิมที่ได้รับอนุมัติและเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
 • ผู้ประกอบการรายเก่าสามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้โดยเข้า แอปฯ ถุงเงินและดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และกดยอมรับเงื่อนไข เพื่อเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 1 ก.พ.65
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
 • อยู่ระหว่างการพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเปิดรับสมัคร

สำหรับประชาชนผู้ที่เคยได้สิทธิเดิม
 • ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 , 2 และ 3 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปฯเป๋าตัง เพื่อรับสิทธิในเฟส 4 จํานวน 10 สิทธิ
สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงรับทะเบียนรับสิทธิในโครงการฯ ทั้งเฟสที่ 1, 2, และ 3

ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 10 ห้อง/คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 10 ห้อง/คืน

ประชาชนที่ี่ต้องการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง

เปิดให้ประชาชนจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เวลา 06.00 นเป็นต้นไปจนกว่าสิทธิในโครงการจะหมด

ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จและได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง

 • โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 • www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
 • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิในเฟสเดิม (ใช้สิทธิครบแล้ว หรือ สิทธิเหลืออยู่) และ ผู้ลงทะเบียนใหม่ จะเริ่มรับสิทธิใหม่ทุกคน 10 สิทธิ โดยสิทธิในเฟสเดิมที่เหลืออยู่ จะไม่ถูกนำมารวมในเฟส 4

จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้*

* การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 • กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง
 • สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

ไม่สามารถโอนออกหรือใช้เป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายต้องผ่าน G-wallet บนแอปเป๋าตังเท่านั้น

E-Voucher ที่ได้รับจากโครงการวันละ 600 บาท จะสามารถใช้งานได้จนถึง 23.59 น. ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรม/ห้องพัก ที่ได้จองไว้กับโครงการ

สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ ในช่วงระยะเวลาการเข้าพัก โดยสิทธิจะหมดอายุภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

เงินสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดจะถูกโอนเป็น cashback เข้า G-wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ของประชาชนที่จองโรงแรมผ่านโครงการและเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินสนับสนุน โดยเงินสนับสนุนจะถูกคืนเข้า G-wallet ภายในเดือนถัดไปหลังจากลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถ log-in เข้ามาตรวจสอบสถานะการขอรับเงินคืนได้บนเว็บไซต์ที่กรอกยื่นคำขอเงินสนับสนุนบน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

ประชาชนสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป โดยไม่จำเป็นต้องจองโรงแรมก่อน ทั้งนี้การขอรับเงินสนับสนุนได้ ต้องทำการจอง เข้าพัก และ check-out โรงแรมตามเงื่อนไขโครงการและมีการเดินทางและเข้าพักจริง

ประชาชนที่ทำการจองโรงแรมผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ มีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุน 2 สิทธิต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จองผ่านโครงการ ดังนั้นในกรณีนี้ หากมีการจองโรงแรมมากกว่า 1 ห้อง จะสามารถขอรับสิทธิเงินสนับสนุนได้มากกว่า 2 สิทธิ ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามากรอกยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นคนเดียวกับคนที่จองตั๋วเครื่องบิน และจองโรงแรมของโครงการเท่านั้น เช่น กรณีนี้ หากจองห้องพัก 2 ห้อง จะได้รับสิทธิ 4 สิทธิ หรือ 4 ผู้โดยสาร ผู้โดยสารอีกสองท่านไม่ต้องทำการลงทะเบียน แต่จะต้องมีการเดินทางจริง

การตรวจสอบเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนจะตรวจสอบจาก จังหวัดที่เครื่องลง (ขาไป) จังหวัดของโรงแรมที่เข้าพักที่จองผ่านโครงการ และจังหวัดที่เครื่องขึ้น (ขากลับ) โดยทั้งหมดต้องอยู่ในภาค และกลุ่มจังหวัดเดียวกัน จึงจะถือว่าผ่านเงื่อนไข โดยสามารถดูรายชื่อกลุ่มจังหวัดได้ที่นี่

ประชาชนที่เข้าไปกรอกคำขอรับเงินสนับสนุนจากสายการบินต้องเป็นผู้จอง และผู้เข้าพัก โรงแรมในโครงการนี้เท่านั้น

ประชาชนต้องทำการ check-in และ check-out ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินบน เว็บไซด์ ได้

นับจำนวนวัน เริ่มตั้งแต่วันเช็คอิน ตัวอย่างเช่น เข้าพัก Check in วันที่ 10 ตั๋วโดยสารขาไป ต้องออกเดินทางในช่วงวันที่ 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ถึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

นับจำนวนวัน เริ่มตั้งแต่วันเช็คเอ้าท์ ตัวอย่างเช่น ออกจากที่พัก Check out วันที่ 11 ตั๋วโดยสารขากลับ ต้องออกเดินทางในช่วงวันที่ 11 /12 /13 /14/15/16 ถึงจะมีสิทธิขอรับเงินสนุบสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

สามารถได้สิทธิส่วนลดตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาไป ที่อยู่ในช่วงเวลาโครงการเท่านั้น

ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เงินสนับสนุนจะได้รับการอนุมัติและโอนเข้า G-wallet ต่อเมื่อตรวจสอบได้ว่า มีการเดินทางจริง ดังนั้นกรณีนี้ จะไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วฯ

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตามเงื่อนไขโครงการฯ วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ คือ iOS และ Android เท่านั้น

ปัจจุบันระบบแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถรองรับการดาวน์โหลดใช้งาน 5 เครื่อง ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. เปิดแอปฯถุงเงินเลือก เมนู เราเที่ยวด้วยกัน
 2. เลือกเมนู เช็คอิน
 3. สแกน QR ของลูกค้าที่แอปฯเป๋าตัง
 4. ตรวจสอบชื่อผู้จองและรายละเอียดการจอง
 5. ทำการ SCAN ใบหน้าของผู้เข้าพัก
 6. กดเสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่เช็คเอาท์ (กรณีที่ทำรายการเช็คอินสแกนใบหน้าสำเร็จ และ เช็คเอ้าท์ครบถ้วนสมบูรณ์**)

เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี
 1. รายงานบนแอปฯ ถุงเงิน
 2. Statement บัญชีรับเงินที่ผูกกับแอปฯ ถุงเงิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 3 เดือน รวมกับเดือนปัจจุบันที่ทำรายการ

ททท.จะทำการตรวจสอบหลักฐานที่ โรงแรมยืนและเมื่อพิจารณาแล้วเข้าเกณฑ์ จะดำเนินการโอนเงินในแก่โรงแรมภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสาร

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ คือ iOS และ Android เท่านั้น

ปัจจุบันระบบแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถรองรับการดาวน์โหลดใช้งาน 5 เครื่อง ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. เปิดแอปฯถุงเงินเลือก เมนู เราเที่ยวด้วยกัน
 2. เลือกเมนู อาหาร/ท่องเที่ยว
 3. ระบุจำนวนเงินค่าอาหารหรือบริการ ที่แอปฯถุงเงิน
 4. ระบบจะแสดง QR Code บนแอปฯถุงเงิน
 5. ลูกค้าจะกดสแกนใช้สิทธิส่วนลดอาหารที่ QR Code บนแอปฯถุงเงิน
 6. กดเสร็จสิ้น

จะได้รับเงินสนับสนุน 40 % ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่รับชำระ E-Voucher จากประชาชนผู้ใช้สิทธิ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 3 เดือน รวมกับเดือนปัจจุบันที่ทำรายการ

แนะนำให้ลูกค้าเติมเงินเข้าบัญชี G-wallet

ไม่สามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้

ประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิบนแอปฯเป๋าตังได้

 1. สามารถเข้าใช้งานด้วยการผูกบัญชีกรุงไทย
 2. สามารถเข้าใช้งาน G-wallet ด้วยการรับรหัส OTP จากเบอร์ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อยืนยันตัวตน
 3. ติดต่อเบอร์ 02-111-1122 หรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

สามารถตรวจสอบผลยืนยันการจองโรงแรมที่แอปฯเป๋าตัง จากการแจ้งเตือนบนแอปฯ ซึ่งประชาชนสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดส่วนลดจากสิทธิที่ได้รับ และชำระเงินได้ที่ Payment Link บนแอปฯ

สามารถทราบได้หลังจากที่ประชาชนชำระเงินส่วน 60% ที่จองโรงแรมสำเร็จ และตรวจสอบ E-voucher บนแอปฯเป๋าตัง ที่เมนู G-wallet

ประชาชน ต้องทำการจองโรงแรมพร้อมชำระเงินส่วน 60% สำเร็จ และเดินทางไปเข้าพักที่โรงแรม เมื่อทำการเช็คอิน ที่พักเรียบร้อย ระบบจะแสดงคูปองส่วนลดอาหาร/ท่องเที่ยว บนแอปฯเป๋าตังให้ใช้งานเวลา 17.00น. ในวันเช็คอิน

คูปองส่วนลดค่าอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว จะมีอายุการใช้งานถึงวันเช็คเอ้าท์ เวลา 23:59 น.

ผู้ที่ได้รับสิทธิส่วนลดโรงแรมเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือ ยกเลิกการจองได้

ประชาชนที่ได้รับ Payment Link บนแอปฯเป๋าตัง สามารถชำระเงินเพื่อยืนยันการจองได้ภายในเวลา 23.59 น ของวันที่ได้รับ Payment Link

*หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ

ส่วนลดค่าโรงแรมจะหมดอายุ ตามวันที่จองที่พัก

ทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน

ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ได้ นอกจากวันที่ทำการเช็คอิน

ขอให้โรงแรมทำการเจรจาตกลงกับประชาชน เพื่อพิจารณาคืนเงินในส่วนของประชาชนที่ได้ชำระเข้ามาแล้ว หรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม

สามารถแก้ไขได้ โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้
 1. ทำรายการผิด ประชาชนยังไม่กดยืนยันสิทธิที่แอปฯเป๋าตัง
  • แจ้งให้ประชาชนกดยกเลิกการเลื่อนวันเข้าพัก
  • หลังจากนั้นทำรายการกำหนดวันเข้าพักใหม่ที่ถูกต้องบนแอปถุงเงิน
 2. ทำรายการผิด ประชาชนกดยืนยันการทำรายการ ผ่านแอปฯเป๋าตังแล้ว
  • ทำรายการเลื่อนวันเข้าพักใหม่ บนแอปถุงเงิน
  • แจ้งให้ประชาชนกดยื่นยันการทำรายการอีกครั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผล

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ยังสามารถได้รับสิทธิตามเดิม หากเดินทางตามเงื่อนไขของโครงการ

ติดต่อโรงแรมให้ทำรายการใหม่ โดยส่ง Link มาให้ประชาชนกดยืนยันอีกครั้ง

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อกำหนดของโครงการ อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวันเข้าพักเท่านั้น

สามารถทำได้โดยติดต่อโรงแรมเพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง

รายละเอียดห้องพักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อเช็คจำนวนห้องพักที่ว่างสำหรับช่วง Hight Season
ถาม - ตอบ