โครงการเราเที่ยวกันเฟส 5 เริ่ม 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

*ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง
ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 – 26 เม.ย.66

ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 66 -2 มี.ค. 66

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับผู้ประบกอบรายเดิมที่ได้รับอนุมัติและเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5
 • สำหรับผู้ประกอบการ (รายเดิม) ที่ได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3- 4 มาแล้วและยังเปิดให้บริการตามปกติให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อเตรียมเปิดรับสิทธิในวันที่ 7 มี.ค. 66 สำหรับโครงการฯ เฟส 5
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ TAT E-Form ของ ททท. ในระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

 • โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 • www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
 • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังต่อไปนี้ สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 1. เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ รับ OTP
 2. เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ Log in เพื่อเข้าสู่เว็บไซด์จัดการร้านค้า
 3. เปลี่ยนแปลงบัญชีที่ผูกกับแอปถุงเงิน
 4. เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ

ผู้ประกอบการ/ผู้มีอำนาจลงนาม ติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อลงนามในเอกสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเอง ไม่สามารถมอบอำนาจได้

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมีดังนี้
 1. บัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท
 2. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  • หน้าสมุดบัญชี (กรณีเปลี่ยนเลขที่บัญชีที่ผูกกับแอปถุงเงิน)
  • ทะเบียนการค้า (กรณีเปลี่ยนเจ้าจอง/ชื่อกิจการ)

หน่วยงานผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

สำหรับผู้ประบกอบรายเดิมที่ได้รับอนุมัติและเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5
 • สำหรับผู้ประกอบการ (รายเดิม) ที่ได้ยื่นความประสงค์และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ในเฟส 3- 4 มาแล้วและยังเปิดให้บริการตามปกติให้ดำเนินการอัปเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อเตรียมเปิดรับสิทธิในวันที่ 7 มี.ค. 66 สำหรับโครงการฯ เฟส 5
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ โดยให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ TAT E-Form ของ ททท. ในระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับประชาชนผู้ที่เคยได้สิทธิเดิม
 • สสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 - 4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ
สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงรับทะเบียนรับสิทธิในโครงการฯ ทั้งเฟสที่ 1 - 4

ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 5 ห้อง/คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน

ประชาชนที่ี่ต้องการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง

เปิดให้ประชาชนจองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2566 เวลา 06.00 น เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิในโครงการจะหมด

ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จและได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง

 • โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 • www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
 • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง

จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้*

* การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

 • กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง
 • สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น

ไม่สามารถโอนออกหรือใช้เป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายต้องผ่าน G-wallet บนแอปเป๋าตังเท่านั้น

E-Voucher ที่ได้รับจากโครงการวันละ 600 บาท จะสามารถใช้งานได้จนถึง 23.59 น. ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์ จากโรงแรม/ห้องพัก ที่ได้จองไว้กับโครงการ

สามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้ ในช่วงระยะเวลาการเข้าพัก โดยสิทธิจะหมดอายุภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ คือ iOS และ Android เท่านั้น

ปัจจุบันระบบแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถรองรับการดาวน์โหลดใช้งาน 5 เครื่อง ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. เปิดแอปฯถุงเงินเลือก เมนู เราเที่ยวด้วยกัน
 2. เลือกเมนู เช็คอิน
 3. สแกน QR ของลูกค้าที่แอปฯเป๋าตัง
 4. ตรวจสอบชื่อผู้จองและรายละเอียดการจอง
 5. ทำการ SCAN ใบหน้าของผู้เข้าพัก
 6. กดเสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่เช็คเอาท์ (กรณีที่ทำรายการเช็คอินสแกนใบหน้าสำเร็จ และ เช็คเอ้าท์ครบถ้วนสมบูรณ์**)

เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี
 1. รายงานบนแอปฯ ถุงเงิน
 2. Statement บัญชีรับเงินที่ผูกกับแอปฯ ถุงเงิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 3 เดือน รวมกับเดือนปัจจุบันที่ทำรายการ

ททท.จะทำการตรวจสอบหลักฐานที่ โรงแรมยืนและเมื่อพิจารณาแล้วเข้าเกณฑ์ จะดำเนินการโอนเงินในแก่โรงแรมภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ คือ iOS และ Android เท่านั้น

ปัจจุบันระบบแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถรองรับการดาวน์โหลดใช้งาน 5 เครื่อง ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือ

 1. เปิดแอปฯถุงเงินเลือก เมนู เราเที่ยวด้วยกัน
 2. เลือกเมนู อาหาร/ท่องเที่ยว
 3. ระบุจำนวนเงินค่าอาหารหรือบริการ ที่แอปฯถุงเงิน
 4. ระบบจะแสดง QR Code บนแอปฯถุงเงิน
 5. ลูกค้าจะกดสแกนใช้สิทธิส่วนลดอาหารที่ QR Code บนแอปฯถุงเงิน
 6. กดเสร็จสิ้น

จะได้รับเงินสนับสนุน 40 % ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (T+14) นับแต่วันที่รับชำระ E-Voucher จากประชาชนผู้ใช้สิทธิ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 3 เดือน รวมกับเดือนปัจจุบันที่ทำรายการ

แนะนำให้ลูกค้าเติมเงินเข้าบัญชี G-wallet

ไม่สามารถชำระส่วนต่างเป็นเงินสดได้

ประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องลงทะเบียนรับสิทธิที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิบนแอปฯเป๋าตังได้

 1. สามารถเข้าใช้งานด้วยการผูกบัญชีกรุงไทย
 2. สามารถเข้าใช้งาน G-wallet ด้วยการรับรหัส OTP จากเบอร์ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อยืนยันตัวตน
 3. ติดต่อเบอร์ 02-111-1122 หรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

สามารถตรวจสอบผลยืนยันการจองโรงแรมที่แอปฯเป๋าตัง จากการแจ้งเตือนบนแอปฯ ซึ่งประชาชนสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดส่วนลดจากสิทธิที่ได้รับ และชำระเงินได้ที่ Payment Link บนแอปฯ

สามารถทราบได้หลังจากที่ประชาชนชำระเงินส่วน 60% ที่จองโรงแรมสำเร็จ และตรวจสอบ E-voucher บนแอปฯเป๋าตัง ที่เมนู G-wallet

ประชาชน ต้องทำการจองโรงแรมพร้อมชำระเงินส่วน 60% สำเร็จ และเดินทางไปเข้าพักที่โรงแรม เมื่อทำการเช็คอิน ที่พักเรียบร้อย ระบบจะแสดงคูปองส่วนลดอาหาร/ท่องเที่ยว บนแอปฯเป๋าตังให้ใช้งานเวลา 17.00น. ในวันเช็คอิน

คูปองส่วนลดค่าอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว จะมีอายุการใช้งานถึงวันเช็คเอ้าท์ เวลา 23:59 น.

ผู้ที่ได้รับสิทธิส่วนลดโรงแรมเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือ ยกเลิกการจองได้

ประชาชนที่ได้รับ Payment Link บนแอปฯเป๋าตัง สามารถชำระเงินเพื่อยืนยันการจองได้ภายในเวลา 23.59 น ของวันที่ได้รับ Payment Link

*หากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ

ส่วนลดค่าโรงแรมจะหมดอายุ ตามวันที่จองที่พัก

ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นๆ ได้ นอกจากวันที่ทำการเช็คอิน

ขอให้โรงแรมทำการเจรจาตกลงกับประชาชน เพื่อพิจารณาคืนเงินในส่วนของประชาชนที่ได้ชำระเข้ามาแล้ว หรือเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสม

สามารถแก้ไขได้ โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้
 1. ทำรายการผิด ประชาชนยังไม่กดยืนยันสิทธิที่แอปฯเป๋าตัง
  • แจ้งให้ประชาชนกดยกเลิกการเลื่อนวันเข้าพัก
  • หลังจากนั้นทำรายการกำหนดวันเข้าพักใหม่ที่ถูกต้องบนแอปถุงเงิน
 2. ทำรายการผิด ประชาชนกดยืนยันการทำรายการ ผ่านแอปฯเป๋าตังแล้ว
  • ทำรายการเลื่อนวันเข้าพักใหม่ บนแอปถุงเงิน
  • แจ้งให้ประชาชนกดยื่นยันการทำรายการอีกครั้ง พร้อมชี้แจงเหตุผล

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ติดต่อโรงแรมให้ทำรายการใหม่ โดยส่ง Link มาให้ประชาชนกดยืนยันอีกครั้ง

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อกำหนดของโครงการ อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวันเข้าพักเท่านั้น

สามารถทำได้โดยติดต่อโรงแรมเพื่อทำรายการใหม่อีกครั้ง

รายละเอียดห้องพักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อเช็คจำนวนห้องพักที่ว่างสำหรับช่วง High season
ถาม - ตอบ