วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ

ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
  • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม
  • ร้านอาหาร
  • สถานที่ท่องเที่ยว ตามรายชื่อของ ททท.
ดาวน์โหลดแอปถุงเงิน
ดาวน์โหลดแอปถุงเงิน
ดาวน์โหลดแอปถุงเงิน
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้ประกอบการ
1.
มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และ เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
2.
เลือกรายการ สมัครเข้าร่วมโครงการ
3.
เลือกประเภทกิจการ
4.
กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
5.
กรอก OTP เพื่อยืนยันเบอร์โทรศัพท์
6.
ยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และให้ความยินยอม
7.
กรอกข้อมูลกิจการ
8.
แจ้งความประสงค์รับเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านแอปฯ ถุงเงิน (เพื่อรับเงินจากแอปฯ เป๋าตัง)
9.
อ่านและกดยินยอม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.
กำหนด Username Password เพื่อการ Log-In ใช้งานครั้งต่อไป
11.
กรอก OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
12.
ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS

วิธีการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน

1.
เลือกโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
2.
เลือกเช็คอินเข้าที่พัก
3.
กดอนุญาตให้แอปพลิเคชันถุงเงินเข้าถึงกล้อง (เฉพาะครั้งแรกที่เริ่มใช้งาน)
4.
สแกน QR บนแอปพลิเคชันของลูกค้า
5.
เช็คอินสำเร็จ
1.
เลือกเช็คเอาท์ที่พัก
2.
เลือกรายการที่ต้องการเช็คเอาท์
3.
ตรวจสอบข้อมูลรายการที่ต้องการเช็คเอาท์
4.
กดยืนยันการเช็คเอาท์
5.
เช็คเอาท์สำเร็จ
1.
เลือกโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน
2.
เลือกรับคูปองอาหาร / ท่องเที่ยว
3.
กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ (ให้กรอกเต็มจำนวนค่าอาหาร / ท่องเที่ยว)
4.
สร้าง QR รับเงิน เพื่อให้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกน
5.
แจ้งเตือนเมื่อได้รับเงินแล้ว
ADD FRIEND