วิธีการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 ก.ค. 63 และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ต.ค. 63

สิทธิที่ 1
ส่วนลดค่าที่พัก

40%

สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือคืน
(สูงสุด 5 ห้องหรือคืน ต่อคน)

สิทธิที่ 2
รับคูปอง

มูลค่าสูงสุด

900*

บาท
ต่อห้องต่อคืน
ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง
เมื่อ Check-in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลัง 17:00 น.) *วันจันทร์-พฤหัสบดี รับ 900 บาท และ วันศุกร์-อาทิตย์ รับ 600 บาท

สิทธิที่ 3
คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน

40%

แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อที่นั่ง จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง
ลงทะเบียนใช้สิทธิได้ที่นี่ คลิก
หลังท่องเที่ยวและ check-out โรงแรมแล้ว
ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง
ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง
ดาวน์โหลดแอปเป๋าตัง
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชน
1.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
2.
ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
3.
ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย
4.
จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทรสำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการ
5.
ได้รับ voucher สำหรับ check-in โรงแรม
*6.
จองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติ และชำระเงินเต็มจำนวน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
7.
Check-in เข้าพักตามวันที่กำหนด (ในระหว่างการเข้าพักจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวเป็นรายวันสำหรับใช้จ่ายในร้านอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ)
8.
Check-out
*9.
เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับใช้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
*10.
ได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไข (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ลงทะเบียนใช้สิทธิ และปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ)
* กรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิได้ เมื่อ check-out แล้ว เท่านั้น

วิธีการลงทะเบียนและรับสิทธิโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

1.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
2.
อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
3.
กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ
4.
รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน
5.
ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ
1.
ติดต่อโรงแรมที่พักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม ทางโทรศัพท์หรือจองผ่าน Online Travel Agency (OTA) ที่ร่วมโครงการ
2.
จองห้องพัก โดยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
*3.
ได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่าน App เป๋าตัง
*4.
ตรวจสอบข้อมูลรายการ และดำเนินการชำระเงิน (ร้อยละ 60) ตามช่องทางที่กำหนด
* กรณีจองผ่าน Online Travel Agency (OTA) ให้ดำเนินการชำระเงินบนเว็บไซต์ของ Online Travel Agency (OTA)
5.
ระบบส่งคูปองสำหรับ check-in ที่โรงแรมเข้า App เป๋าตัง
1.
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับ SMS ลงทะเบียนสำเร็จ
3.
จองตั๋วเครื่องบินกับเว็บไซต์สายการบินโดยตรง และชำระเงินเต็มจำนวนโดยซื้อได้ทั้งตั๋วเที่ยวเดียว หรือตั๋วไป-กลับ โดยสนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จอง
(ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่างๆ ตามที่โครงการกำหนด)
ตัวอย่าง โรงแรมที่จองไว้ในโครงการนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1
 • กรณีที่ 1 สามารถเลือกเดินทางไปลงที่สนามบินเชียงใหม่ได้เลยเพราะมีสนามบินภายในจังหวัด หรือ
 • กรณีที่ 2 สามารถเลือกเดินทางไปลงสนามบินจังหวัดอื่นที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 1 ได้ เช่น ไปลงที่สนามบินเชียงรายเพื่อเที่ยวก่อนแล้วจึงขับรถไปเข้าพักที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทำได้เช่นกัน เพราะทั้งสองจังหวัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน
4.
เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยสามารถเลือกบินไปถึงก่อนวันที่ Check-in โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน และเลือกบินกลับหลังจากวันที่ Check-out โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน
ตัวอย่าง วันที่ต้องเข้า Check-in โรงแรมที่จองไว้ในโครงการคือ วันที่ 23 ก.ค. 63 และวันที่ Check-out คือวันที่ 25 ก.ค. 63
 • กรณีที่ 1 สามารถเลือก Flight บินขาไปวันที่ 23 ก.ค. 63 และขากลับบินวันที่ 25 ก.ค. 63 หรือ
 • กรณีที่ 2 สามารถเลือก Flight บินขาไปได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 ก.ค. 63. แล้วขากลับตั้งแต่วันที่ 25 - 30 ก.ค. 63
5.
เมื่อกลับจากท่องเที่ยว (check-out แล้ว) โปรดกรอกข้อมูล โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน”ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โดย
 • ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน
 • รับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินท่านละ 40% ของจำนวนเต็ม แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • 1 ห้องพักโรงแรมที่จองผ่านโครงการ รับสิทธิได้ 2 ผู้โดยสาร ทั้งนี้ รวมไม่เกิน 10 ผู้โดยสาร
 • สิทธิทั้งโครงการฯ ไม่เกิน 2 ล้านสิทธิ โดยรับสิทธิตามลำดับก่อนหลังของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนฯ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ)
6.
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจะโอนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสารเข้า G-wallet ใน App เป๋าตัง ของผู้ยื่นคำขอ
1.
กด คลิก เพื่อแสดงคูปองที่พักที่จองไว้
2.
กด เช็คอินเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว
3.
แสดง QR ให้ โรงแรมใช้แอปฯ ถุงเงินสแกนเพื่อเช็คอิน
โรงแรมใช้ถุงเงินสแกน QR เพื่อเช็คอิน
4.
เช็คอินสำเร็จกด เสร็จสิ้น
5.
ได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว
1.
กดปุ่มใช้คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว
2.
กดปุ่มแสกน QR เพื่อใช้คูปอง
*จะได้รับคูปองตามจำนวนสิทธิในมูลค่า 600 บาท/สิทธิ โดยจะได้รับเป็นรายวัน ณ เวลา 17:00 น. เริ่มตั้งแต่วันเช็คอิน และ คูปองจะหมดอายุในวันเช็คเอาท์เวลา 23:59 น.
*วันจันทร์-พฤหัสบดี รับ 900 บาท และ วันศุกร์-อาทิตย์ รับ 600 บาท
3.
สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
4.
แสดงยอดเงินที่ต้องชำระโดยคำนวณสัดส่วน Co-Payment 60:40
5.
เลือกช่องทางชำระเงิน
*สามารถเลือกจ่ายด้วย G-Wallet หรือ บัตรเครดิต/เดบิตที่ผูกไว้ได้
(กรณี ร้านค้าถุงเงิน ไม่รองรับบัตรเครดิต/เดบิต จะไม่สามารถเลือกการชำระด้วยบัตรได้)
กรณีที่ยอดเงินไม่พอระบบจะแจ้งเตือนและแนะนำให้เติมเงินก่อน
6.
ยืนยันการชำระเงิน
7.
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
8.
ทำรายการสำเร็จและบันทึก Slip

วิธีการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

1.
เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0+ ขึ้นไปหรือ iPhone ที่มี iOS 9.0+ ขึ้นไป
2.
พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา
3.
เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง"
4.
ระบุ เบอร์มือถือ
5.
ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก
6.
กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง
7.
ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง
8.
ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก
9.
หน้าจอผูกบัญชี เพื่อใช้งานสามารถผูกบัญชี หรือเปิดวอลเล็ตได้จากหน้านี้
1.
เลือก G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน
2.
2.1 กรณีลงทะเบียนแล้ว เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน
2.2 กรณียังไม่ได้ลงทะเบียน เลือกลงทะเบียน G-Wallet กับโครงการ
3.
ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูลและการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
4.
ยืนยันด้วยบัตรประชาชน กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องทำการระบุ PIN 6 หลัก
และข้ามไปขั้นตอนที่ 6
5.
สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน
6.
ยืนยันรหัส OTP กรณียืนยันด้วย Krungthai NEXT ข้ามไปขั้นตอนที่ 8
7.
สแกนใบหน้า
8.
ยืนยันตัวตนสำเร็จ จะแสดงหน้า Home G-Wallet

วิธีการเติมเงินผ่าน Mobile Banking และ ตู้ ATM

ธนาคารกรุงไทย

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)
 1. เลือก เติมเงิน
 2. เลือก เติมเงิน พร้อมเพย์
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 5. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ
การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)
 1. เลือก ถอน/โอน/อื่นๆ
 2. เลือก โอน/กระเป๋าอิเลกทรอนิกส์ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน
 3. เลือก ประเภทบัญชี
 4. เลือก บัตรเงินอิเลกทรอนิกส์/เติมเงินพร้อมเพย์
 5. เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 6. ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 7. -----ตรวจสอบข้อมูล-----

 8. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ
1.
เลือก เติมเงิน
2.
เลือก เติมเงิน G-Wallet (G-Wallet)
3.
ระบุ หมายเลข G-Wallet
4.
ระบุจำนวนเงิน
5.
ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม ยืนยัน
6.
กดปุ่ม เสร็จสิ้น ทำรายการสำเร็จ
1.
เลือก เพิ่มบัตรเครดิต
2.
กด เพิ่มบัตรเครดิต / เดบิต สามารถเพิ่มบัตรเครดิต / เดบิต ได้สูงสุด 3 ใบ
3.
กรอกข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิต
รองรับบัตรประเภท VISA, MASTER CARD, JCB และ Local Debit Card ในประเทศ
4.
เข้าสู่หน้ายืนยันบัตรด้วยรหัส OTP
5.
เพิ่มบัตรสำเร็จ
6.
กลับสู่หน้าจัดการบัตรเครดิต / เดบิต
หากต้องการลบข้อมูล สามารถทำได้โดยการกด X รายการที่ต้องการลบ
ADD FRIEND