โครงการเราเที่ยวกันเฟส 5 เริ่ม 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

*ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง
ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 – 26 เม.ย.66

ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 66 -2 มี.ค. 66

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ถึง ผู้ประกอบการ โรงแรม/ที่พัก, ร้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว, OTOP, สปา/นวดเพื่อสุขภาพ, รถเช่า/เรือเช่า ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 มีกำหนดเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่าเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 คลิก

ประกาศ ตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 คลิก

ประกาศ ตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย คลิก

ประกาศ ตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 คลิก

ประกาศ คู่มือระบบติดตามผลการเบิกจ่ายและยื่นเอกสาร เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 และ เฟส 4 ส่วนขยาย คลิก

ประกาศ คู่มือระบบติดตามผลการเบิกจ่ายและยื่นเอกสาร เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 คลิก

จัดการข้อมูลร้านค้า

สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน
  • จัดการข้อมูลร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้า
  • จัดการสาขาย่อย
  • ตรวจสอบสถานะการถูกระงับสิทธิ์
ถาม - ตอบ