ขยายระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

*โรงแรมหรือที่พักสามารถทำการจองห้องพักให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ตามวันที่ขยายโครงการได้เร็วๆนี้

แจ้งขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเราเที่ยวด้วยกัน (รายเก่า) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้

ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2564

ผู้ประกอบการดำเนินการสมัครและกรอกข้อมูลผ่านระบบ TAT E-Form ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตามวันที่ปรากฏด้านล่างนี้

วันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ในแต่ละจังหวัด

ภาคกลาง

วันที่ 21 และ 26 เมษายน 2564
วันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2564
กรอกข้อมูลที่นี่
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

วันที่ 22 และ 27 เมษายน 2564
วันที่ 6 และ 12 พฤษภาคม 2564
กรอกข้อมูลที่นี่
ภาคเหนือ

ภาคใต้

วันที่ 23 และ 28 เมษายน 2564
วันที่ 7 และ 13 พฤษภาคม 2564
กรอกข้อมูลที่นี่
ภาคใต้

ภาคตะวันออก

วันที่ 24 และ 29 เมษายน 2564
วันที่ 8 และ 14 พฤษภาคม 2564
กรอกข้อมูลที่นี่
ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25 และ 30 เมษายน 2564
วันที่ 9 และ 15 พฤษภาคม 2564
กรอกข้อมูลที่นี่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*หมายเหตุ : แจ้งปัญหาในการกรอกข้อมูลได้ที่ Email : ttogetherfeedback3@gmail.com
"ประกาศจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ถึงผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก, ร้านอาหาร, แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว, OTOP, สปา/ นวดเพื่อสุขภาพ, รถเช่า/เรือเช่า (รายเก่า) ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และได้ดำเนินการลงทะเบียนกรอกข้อมูล ผ่านระบบ TAT E - FORM ระหว่างวันที่ 21 - 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการตรวจสอบพบความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่นำส่งให้แก่ ททท. ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประกอบการฯ ที่มีรายชื่อปรากฏตามท้ายประกาศนี้ ดำเนินการกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง ในระบบ TAT - E FORM ตามวันที่ ททท. ได้ ขยายระยะเวลาลงทะเบียนไว้"

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
 • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการธุรกิจโรงแรม และโรงแรมหรือที่พักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
 • สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
 • กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
 • กิจการสุขภาพและความงาม ที่เป็นธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
 • กิจการให้เช่า รถ, เรือ ที่เป็นธุรกิจขนส่งภาคการท่องเที่ยว
กิจการประเภทดังต่อไปนี้​โปรดศึกษารายละเอียด​ หลักเกณฑ์​ และเงื่อนไข​ ก่อนลงทะเบียนได้ที่นี่
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • กิจการสุขภาพและความงาม
 • กิจการให้เช่ารถ​, เรือ

จัดการข้อมูลร้านค้า

สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน
 • จัดการข้อมูลร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้า
 • สมัครบริการรับบัตรเครดิต
 • จัดการสาขาย่อย
 • เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการรับชำระเงินสำหรับการจองโรงแรม
 • ตรวจสอบสถานะการถูกระงับสิทธิ์
ถาม - ตอบ